Partnerschapsvoorwaarden

Partnerschapsvoorwaarden zijn de “huwelijkse voorwaarden” van het geregistreerd partnerschap. Een notariële akte waarmee de financiële positie van de geregistreerde partners geregeld kan worden.

Gemeenschap van goederen

Als er geen partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, is er na het tekenen van het geregistreerd partnerschap geen mijn en dijn meer. Alles, bezittingen en schulden, worden gemeenschappelijk. Wie dat niet wenst, dient partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. Daarmee wordt een veiligheidsmuur gebouwd die partners vrijwaren van wederzijdse risico’s zoals die van schulden en een onderneming.