Voogdij regelen

Wilt u er zeker van zijn dat uw kind(eren) altijd de door u gewenste zorg gaat krijgen? Dat ook als er iets met u gebeurt, zij niet in handen van jeugdzorg vallen of (in het uiterste geval) in een pleeggezin terechtkomen? Denk dan na over een voogdijregeling. Dan bepaalt u zelf aan wie u de zorg wilt overlaten.

Vertrouwde zorg

Een voogdij regelen doet u met een testament. Daarin gebiedt u wie over uw kind(eren) het ouderlijk gezag gaat krijgen wanneer u daartoe niet meer in staat bent. En dus wie ook de plicht heeft om voor ze te zorgen totdat zij meerderjarig zijn. Vanzelfsprekend zal de door u gewenste voogd te zijner tijd wel een schriftelijk verklaring bij de griffie moeten afleggen. Een verklaring waarin men zich bereid verklaart de voogdij over uw kind(eren) op te nemen.

Ouderlijk gezag is nodig

Om een voogdij te kunnen regelen is het wel noodzakelijk dat u op dit moment het ouderlijk gezag heeft. Die heeft u als moeder natuurlijk automatisch, maar als u samenwoont geldt dat niet voor uw partner. Hij/zij heeft niet vanzelf het ouderlijk gezag en dus ook geen inspraak in uw voogdijregeling, ook al heeft men uw kind erkend. Daartoe kan uw partner samen met u persoonlijk (!) het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Meerdere voogden is mogelijk

In uw voogdijregeling kunt u meerdere voogden aanwijzen. Verstandig, want op die manier blijft er altijd een reserve voogd in het geval uw eerstaangewezene niet in staat is om het voogdijschap op zich te nemen, door overlijden bijvoorbeeld. Voor de andere voogden geldt natuurlijk hetzelfde. Ook zij zullen de benoeming schriftelijk moeten aanvaarden bij de rechtbank. Wij adviseren u tot slot om geen stel te benoemen. Als een van hen wegvalt, komt namelijk de voogdijbenoeming te vervallen. Het is dan immers niet meer mogelijk om te voldoen aan de eis om samen uw kind(eren) op te voeden.

Meer weten?

Een voogdij regelen hoeft niet meer te kosten dan een eenvoudig testament. De notaris zal u er graag van alles over vertellen. Bel/mail ons of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.