Gemeenschap van goederen

Wie in volledige gemeenschap van goederen wil trouwen, moet per 1 januari langs de notaris. Vanaf die datum trouwen we immers standaard in een beperkte gemeenschap van goederen. Niettemin kan het uw wens zijn om juist wel alles samen te delen. Het kan dan geen kwaad u goed voor te laten lichten over de gevolgen van trouwen in gemeenschap van goederen: voor uzelf, uw partner en eventuele ondernemingen. Uw notaris kan u er alles over vertellen, gratis en voor niets.

Alles gezamenlijk

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat u alle huidige en toekomstige bezittingen en inkomens met elkaar deelt. Dat geldt ook voor eventuele schulden. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Erfenissen en schenkingen. Deze komen niet in de gemeenschap van goederen als de erflater of schenker besloten heeft om ze volledig in het bezit van één van de echtgenoten te laten vallen. Bij nalatenschappen zal dit in een testament moeten zijn verwerkt. Bij schenkingen zal de schenker dit moeten aangeven in de schenkingsakte of anders direct bij het geld overmaken. Niet later.

Het recht van vruchtgebruik. Een testamentair recht die de langstlevende partner het recht geeft om gebruik te blijven maken van geërfde goederen/geld die aan de kinderen zijn nagelaten, en waarvan zij het juridische (=bloot) eigendom hebben. Het recht van vruchtgebruik wordt ook toegepast om kinderen uit een eerder huwelijk van partners uit te sluiten van de erfenis.

Verknochtheid. Goederen waaraan één van de echtgenoten “bijzonder gehecht” is, kleding bijvoorbeeld. In het geval van echtscheiding worden zij (in uitzonderlijke gevallen) aan die betreffende echtgenoot toegekend.

Pensioenrechten. Het opgebouwde pensioen. Bij echtscheiding worden deze rechten overigens wel verevend, maar via de Wet Pensioenrechten (Wet VPS), niet volgens de gemeenschap van goederen.

Klinkt nog steeds ingewikkeld? Uw notaris maakt het u graag zo makkelijk mogelijk. Kom gewoon even langs, voor een gratis en vrijblijvend gesprek.