Huwelijkse voorwaarden

Wilt u trouwen onder huwelijkse voorwaarden? Een verstandige keuze. Want met huwelijkse voorwaarden zorgt u dat uw beider bezittingen, inkomens én schulden (al dan niet gedeeltelijk) apart blijven. U voorkomt dan dat alles gezamenlijk wordt, zoals bij trouwen in gemeenschap van goederen gebeurt. En u mogelijk kunt opdraaien voor elkaars schulden. Welke huwelijkse voorwaarden voor u van toepassing zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw notaris zal u graag helpen de juiste keuzes te maken.

Financiële bescherming van elkaar

Door te trouwen onder huwelijkse voorwaarden biedt u elkaar bescherming tegen verschillende risico’s. Risico’s die ontstaan tijdens het huwelijk én na het huwelijk (door scheiding of overlijden). Zo kunnen ondernemers die trouwen onder huwelijkse voorwaarden zowel hun partner als hun bedrijf beschermen. Het vermogen van uw partner blijft buiten bereik van uw schuldeisers, en wanneer uw huwelijk strandt, hoeft u geen deel van uw onderneming aan uw ex af te staan.

Nalatenschappen blijven privé

Maar ook als u geen ondernemer bent, kunt u baat hebben bij huwelijkse voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een eigen woning die u liever niet met uw partner wilt delen. Of u wilt dat een toekomstige erfenis privé blijft en niet in de goederengemeenschap verdwijnt. Onderling hierover afspraken maken is uiteraard mogelijk. Alleen hebben dergelijke afspraken wettelijk geen waarde.

Verschillende stelsels van huwelijkse voorwaarden

Er zijn talloze varianten mogelijk bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. In volgorde van populariteit vallen ze in drie categorieën, ook wel stelsels genoemd:

  • Verrekenstelsels. Om de financiën gescheiden te houden zult u gezamenlijk gemaakte kosten moeten gelijktrekken oftewel verrekenen. Dat kan op twee manieren: periodiek en finaal. Bij een periodiek verrekenbeding wordt jaarlijks een verrekening van het gespaarde inkomen gemaakt. Bij een finaal verrekenbeding gebeurt dit bij het einde van uw huwelijk (door scheiding of overlijden).
  • Koude uitsluiting. Er is sprake van koude uitsluiting als er geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Naast de wettelijk voorgeschreven, huwelijkse plicht om elkaar ‘het nodige’ te verschaffen, is er dus geen financiële binding. 100% koude uitsluiting komt de laatste decennia steeds vaker voor.
  • Beperkte gemeenschap. In plaats van in algehele gemeenschap kunt u ook in beperkte gemeenschap van goederen trouwen. In dergelijke gevallen wordt dan afgesproken dat bijvoorbeeld alleen de inboedel gemeenschappelijk is, of alleen de woning.

Voornoemde stelsels worden niet apart toegepast in een akte van huwelijkse voorwaarden. Meestal kiest men voor een combinatie ervan, met voorwaarden die elkaar aanvullen. Huwelijkse voorwaarden kunnen op deze manier een behoorlijk complexe aangelegenheid worden.

Pensioen

Naast de best passende keuze uit bovennoemde stelsels, kunt u ook nog kiezen wat u wilt doen met het samen opgebouwde ouderdomspensioen. Standaard moet dit geld verdeeld worden volgens de Wet Verevening Pensioenrechten. In uw huwelijkse voorwaarden heeft u de mogelijkheid hiervan af te wijken.

Meer weten?

Bij 010Notaris maken we het u liever wat makkelijker. Of u nu reeds getrouwd bent of binnenkort gaat trouwen. Bel of mail daarom even met uw vragen, of kom vrijblijvend bij ons langs voor een verhelderend gesprek. Bij 010Notaris kan dat standaard ook in de avonduren en ’s zaterdags.