In 2017 verandert de vermogensbelasting

Al heel lang is de hoogte van de vermogensbelasting een doorn in het oog van vele spaarders en beleggers. Logisch, er wordt belasting geheven over een rendement van 4% dat met de huidige lage rente nimmer gehaald wordt. Na lang aandringen is op Prinsjesdag eindelijk een verandering hierin bekendgemaakt. De pijn gaat nu anders verdeeld worden.

Meerdere schijven

Tot nu toe wordt de vermogensrendementheffing voor iedereen hetzelfde berekend. Effectief moet over elke euro boven de vrijstelling van €24.437 vermogensrendementheffing van 1,2% betaald worden (het tarief 30% van 4%). Dit gaat volgend jaar veranderen. Naast een verhoging van het vrijgesteld vermogen naar €25.000 komen er drie belastingschijven met elk een ander percentage.

– Over vermogens tussen de €25.000 en €75.000 wordt het fictief rendement 1,63% over 67% en 5,5% over de resterende 33%. Effectief zult u 0,9% moeten afdragen.
– Bij vermogens tussen de €75.001 en €975.000 gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 1,63% over 21% en 5,5% over 79%. U zult dan effectief 1,5% vermogensbelasting moeten betalen.
– Vermogens hoger dan €975.000 zullen het zwaarst belast worden. Met een fictief rendement van 5,5% zal de fiscus dit vermogen belasten met 1,8%.

De nieuwe grondslag voor rendementsheffing lijkt eerlijker, maar wel is het zo dat de fictief rendementen gebaseerd zijn op de spaarrentes van de afgelopen vijf jaar. Wanneer in de toekomst de spaarrentes gaan stijgen, kan de belastingdruk aanmerkelijk hoger worden.