Maximaal besparen doet u met schenken op papier

Schenken op papier is schenken zonder erop achteruit te gaan. U leent uw geld uit aan uw kinderen om het meteen weer terug te lenen. Concreet tekent u een document waarin u uzelf een bepaald bedrag schuldig verklaart aan de kinderen.

Geen verarming

U hoeft dus geen geld over te maken of het opzij te leggen. U kunt er gewoon vrij over blijven beschikken. Pas na uw beider overlijden mogen de kinderen uw schenking (of wat er van over is) opeisen.

Vergeet de rente niet!

Het enige wat u wel moet doen is jaarlijks de wettelijk verplichte rente van 6% afdragen. Doet u dit niet, dan lopen de kinderen het risico erfbelasting te moeten betalen over de schenking. Dit hoeft echter geen groot bezwaar te zijn. Uw betaalde rente heeft zowel een positief effect op de vermogensoverdracht als ook op de aangifte inkomstenbelasting. Sowieso heeft u met schenken op papier een mooie extra aftrekpost in box 3.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over hoeveel erfbelasting u kunt besparen? Bel/mail voor een gratis adviesgesprek.