Privacy Statement

010Notaris respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Elke informatie die u op onze website achterlaat, zal voor het doel gebruikt worden dat u hebt opgegeven. Ontvangt u namens ons een mailing waarvoor u zich niet meer kunt herinneren uzelf hiervoor te hebben ingeschreven, dan kunt u zich hier te allen tijde voor afmelden. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Zij worden strikt vertrouwelijk bewaard en op geen enkele manier openbaar gemaakt, verhuurd of verkocht.